CTA Paikka
CTA Paikka

Poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajasta

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Ratkaisussa KILA 2002/ 1693 oli kysymys tilinpäätöksen laatimisajasta. Kirjanpitolautakunnalta pyydettiin marraskuussa 2002 poikkeuslupaa 31.1.2002 päättyneen tilikauden osalta pidennettyyn tilinpäätöksen laatimisaikaan. Hakija oli havainnut toukokuussa 2002, että osakeyhtiön hallitus oli laiminlyönyt kirjanpidon hoitoa, lisäksi liiketoiminnan hoitamisessa oli epäselvyyksiä. Jatkoaikaa pyydettiin selvitysten tekemiseksi ja kirjanpidon saattamiseksi ajan tasalle.

Kirjanpitolain mukaan 31.1.2002 päättyneen tilikauden tilinpäätös olisi tullut laatia 31.5.2002 mennessä. Kirjanpitolautakunta ei voi myöntää poikkeuslupaa tilanteessa, jossa kirjanpitolakia on jo rikottu. Kirjanpitolautakunta jätti poikkeuslupahakemuksen tutkimatta, koska se oli tehty liian myöhään.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki