Poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi, perusteiden riittävyys ja riittämättömyys

18.10.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Suomalainen osakeyhtiö haki jatkoaikaa tilinpäätöksensä laatimiselle ja veroilmoituksen toimittamiselle. Hakija perusteli lisäaikapyyntöä sillä, että yhtiön taloudellinen tilanne oli heikentynyt ja yhtiön omistaja/työntekijä oli sairastunut.

Kirjanpitolautakunta käsitteli hakemuksesta vain tilinpäätöksen lisäaikaa koskevan pyynnön. Lautakunta totesi, ettei se ole toimivaltainen myöntämään lisäaikaa veroilmoituksen toimittamiselle. Kirjanpitolautakunta myönsi anotun poikkeusluvan edellyttäen, että osakeyhtiölain ja tilintarkastuslain määräykset sekä yhtiöjärjestyksen mahdolliset määräykset tilintarkastuksesta ja yhtiökokouksesta täyttyvät.

Kirjanpitolautakunta totesi, että myönteisen päätöksen perustana oleva riittävä syy on hakijan esittämä sairaus. Sen sijaan lautakunta huomautti, ettei yhtiön heikentynyt taloudellinen tilanne riittäisi syyksi poikkeusluvan myöntämiselle.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki