CTA Paikka
CTA Paikka

Poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi – osittain hyväksytty hakemus

21.8.2012
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Osakeyhtiö haki kirjanpitolautakunnalta kahden kuukauden pituista lisäaikaa tilinpäätöksen laatimiselle ja veroilmoituksen toimittamiselle. Hakemuksen perustana olivat kirjanpidossa ilmenneet epäselvyydet sekä niiden selvittäminen ja oikaiseminen.

Kirjapitolautakunta katsoi, että tilinpäätöksen laatimiselle voidaan myöntää lisäaikaa esitettyjen syiden nojalla. Sen sijaan kirjanpitolautakunta totesi, ettei se ole toimivaltainen myöntämään lisäaikaa veroilmoituksen toimittamiselle.

Kirjapitolautakunta katsoi, ettei se voi myöntää haettua kahden kuukauden lisäaikaa, koska tällöin osakeyhtiölain ja tilintarkastuslain säännökset varsinaisesta yhtiökokouksesta sekä tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esilläpidosta eivät täyttyisi. Kirjapitolautakunta myönsi yhden kuukauden pituisen lisäajan. Poikkeusluvan soveltamisen edellytyksenä on, että osakeyhtiölain ja tilintarkastuslain säännöksiä sekä hakijayhtiön yhtiöjärjestyksen mahdollisia määräyksiä tilintarkastuksesta ja yhtiö­kokouksesta noudatetaan.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki