Poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Hakija pyysi lisäaikaa tilinpäätöksensä laatimiseen, koska tytäryhtiön ja konserniyhtiöiden hallinto ja kirjanpito olivat siirtyneet joulukuussa emoyhtiön hoidettaviksi. Ne sisällytettiin ensimmäisen kerran yhtiön konsernitilinpäätökseen joulukuun lopussa päättyneeltä tilikaudelta. Erityisesti uusien tietojärjestelmien käyttöönotto ja koulutus sekä tytäryhtiötietojen siirtäminen järjestelmiin oli vaatinut paljon ylimääräistä työtä.

Kirjanpitolautakunta myönsi haetun poikkeusluvan, jonka mukaan hakijat saavat laatia tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa 31.12.2005 päättyneeltä tilikaudelta 31.5.2006 mennessä. Poikkeusluvan soveltamisen edellytyksenä kuitenkin kirjanpitolautakunnan päätöksen mukaan on, että tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisessa otetaan huomioon osakeyhtiölain varsinaista yhtiökokousta, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen nähtävillä oloa sekä tilintarkastusta koskevat säännökset. Lisäksi tulee ottaa huomioon yhtiöjärjestyksessä mahdollisesti olevat määräykset.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki