CTA Paikka
CTA Paikka

Poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseen

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Tilinpäätöksen tulee valmistua neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä (KPL 3:6 §). Osakeyhtiö pyysi kirjanpitolautakunnalta poikkeuslupaa laatimisajan pidentämiseen. Perusteena oli, että yhtiö oli hakeutunut velkasaneeraukseen ja että siinä oli suoritettu verotarkastus tilikauden päättymisen jälkeen; kirjanpitoaineisto oli toimitettu tarkastusta varten kirjanpitoa hoitavan tilitoimiston ulkopuolelle.

Kirjanpitolautakunta katsoi, että esitetyt perustelut riittävät poikkeusluvan myöntämiseksi. Poikkeusluvan edellytykseksi lautakunta asetti, että tilinpäätöksen valmistumiseen liittyvät osakeyhtiölain säännökset ja mahdolliset hakijan yhtiöjärjestysmääräykset kyetään täyttämään. Osakeyhtiölain mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja tilinpäätösasiakirjat on pidettävä nähtävillä vähintään viikon ajan ennen yhtiökokousta. Tilinpäätös tulee antaa tilintarkastajille tarkastusta varten vähintään kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta (OYL 11:2 §). Näistä osakeyhtiölain määräajoista kirjanpitolautakunta ei voi myöntää poikkeuksia.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki