Poikkeuslupa samatilikautisuusvaatimuksesta

15.5.2012

Suomalainen osakeyhtiö haki kirjanpitolautakunnalta poikkeuslupaa KPL 6:5.1 §:n mukaisesta samatilikautisuusvaatimuksesta konsernitilinpäätökseen yhdisteltävien suomalaisten tytäryritysten osalta. Emoyhtiön tilikausi oli kalenterivuosi ja tytäryhtiöiden 1.2.–31.1. Emoyhtiö oli holdingyhtiö, konsernin operatiivinen toiminta tapahtuu tytäryhtiöissä. Emoyhtiön tilikausi oli tarkoitus muuttaa päättyväksi 31.1.2013; emoyhtiön ilmoitusta 31.1.2012 päättyvästä tilikaudesta ei ehditty rekisteröidä ajoissa, koska rekisteri-ilmoituksessa olleita tietoja jouduttiin rekisteriviranomaisen kehotuksesta korjaamaan.

Kirjanpitolautakunta myönsi hakijan konserniin kuuluvalle suomalaisille tytäryhtiöille oikeuden poiketa samatilikautisuusvaatimuksesta kalenterivuosina 2011–2013 päättyvien tilikausien osalta. Poikkeusluvan estämättä emoyhtiön ja tytäryritysten oli noudatettava säännöksiä välitilinpäätöksen laatimisesta sekä lisätietojen antamisesta tytäryrityksen rahoitusaseman ja tuloksen kannalta tärkeistä tapahtumista kunkin tytäryrityksen ja emoyhtiön tilinpäätöspäivien väliseltä ajalta.
 

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki