Poikkeuslupa saman tilikauden vaatimuksesta konsernissa

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Lausuntoa haki suomalainen emoyhtiö, jolla oli kaksi tytäryhtiötä Venäjällä. Emon tilikausi päättyi maaliskuun lopussa, tyttären joulukuun lopussa. Hakija kertoi Venäjän lainsäädännön edellyttävän, että tilikausi on kalenterivuosi ja pyysi tällä perustella poikkeuslupaa KPL 6:5 §:n vaatimuksesta, jonka mukaan konsernitilinpäätökseen yhdistävillä tytäryrityksillä tulee olla sama tilikausi kuin emolla.

Kirjanpitolautakunta myönsi poikkeusluvan. Se huomautti kuitenkin, että poikkeusluvat on tarkoitettu tilapäisiksi. Lähtökohtaisesti konserniyritysten tulee pyrkiä mukauttamaan tilikautensa yhtenäisiksi lainsäädännön sallimissa puitteissa.

Kirjanpitolautakunnan huomautus sisältää vaatimuksen, että ennen mahdollisen jatkoluvan hakemista tulee selvittää, onko Venäjällä mahdollista saada poikkeuslupa tilikauden päättymisajankohtaa koskevasta säännöksestä. – Jatkossa nyt esillä olevan kaltaisia poikkeuslupia ei tarvittane. Suomen kirjanpitolakia on ehdotettu muutettavaksi niin, että konsernitilinpäätökseen yhdisteltäviltä yrityksiltä vaaditaan sama tilikausi ainoastaan kotimaisten yritysten osalta.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki