Poikkeuslupa saman tilikauden vaatimuksesta

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunnalla on ollut käsiteltävänään joukko poikkeuslupahakemuksia KPL 6:5.1:n määräyksestä, jonka mukaan konserniyhtiöillä tulee olla sama tilikausi. Poikkeusluvat on annettu yleensä yhtä tilikautta koskeviksi. Samalle yhtiölle on voitu myöntää poikkeuslupa useana eri tilikautena, kuitenkin erillisten hakemusten perusteella (näin KILA 2001/1661).

Viitatuissa tapauksissa poikkeusluvat myönnettiin seuraavilla perusteilla:
• Tilikauden muuttamista viivästyttävät hakijan ulkomaisen emoyhtiön huomattavat verotukselliset edut, joiden johdosta emoyhtiö ei ollut antanut suomalaiselle hakijayhtiölle lupaa muuttaa tilikauttaan.
• Hakijayhtiö kuului konserniin, jossa parhaillaan oli käynnissä konsernirakenteen suunnittelu; tilikauden aikana oli tehty osakekauppa, jonka vastuiden selvittelyn takia oli tarkoituksenmukaista, ettei samana kalenterivuonna päättyisi kahta eri tilikautta.
• Hakijalla oli ruotsalainen tytäryhtiö, jonka tilikausi voi Ruotsin kirjanpitolain mukaan olla vain joku seuraavista: 1.1.–31.12, 1.5.–30.4, 1.7.–30.6. tai 1.9.–31.8. Näin oli ilmennyt, ettei tytäryhtiön tilikautta voida muuttaa vastaamaan emon 28.2. päättyvää tilikautta. Seuraavan tilikauden aikana oli tarkoitus muuttaa emoyhtiön tilikausi vastaamaan tytäryhtiön tilikautta.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki