Poikkeuslupa konserniyhtiöiden samatilikautisuuden vaatimuksesta (Kila 2020/2004)

25.11.2020 Leena Rekola-Nieminen Kuva iStock

Poikkeusluvan hakija pyytää lupaa tytäryrityksen emoyrityksen tilikaudesta poikkeavalle tilikaudelle. Tytäryritys on syntynyt tänä vuonna jakautumisen tuloksena, ja sen tilikausi päättyi 30.4.2020, kun emon tilikausi on kalenterivuosi. Jakautumisen yhteydessä liiketaloudelliset syyt johtivat eritilikautisuuteen, mutta tarkoitus on muuttaa emon tilikausi vuonna 2021 vastaamaan tyttären tilikautta. Kilan lupa eritilikautisuudelle on hakijalle tärkeä, koska ilman sitä ei ole mahdollista antaa konserniavustuslain mukaista konserniavustusta. Konserniavustuslaki edellyttää emolta ja tyttäreltä samaan aikaan päättyvää tilikautta, ellei Kila ole antanut asiaan poikkeuslupaa.

Kirjanpitolain mukaan konserniin kuuluvalla kotimaisella tytäryhtiöllä tulee olla sama tilikausi kuin emoyhtiöllä, ellei Kila myönnä tästä poikkeuslupaa. Jos tyttären tilikausi poikkeaa enemmän kuin kolme kuukautta emon tilikaudesta, tulee tyttären laatia konserniyhdistelyä varten välitilinpäätös.

Kilan poikkeuslupa on mahdollista myöntää, jos siihen on osoitettavissa kirjanpitolaissa tarkoitettuja erityisiä syitä. Kila katsoo tässä tapauksessa, että mahdollisuus antaa konserniavustusta ja eritilikautisuuden tilapäisyys ovat tällaisia lain tarkoittamia syitä ja myöntää poikkeusluvan koskien vuotta 2020. Samalla kuitenkin muistutetaan välitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta ja sellaisen liitetiedon laatimisesta, joka kertoo emon ja tyttären tilinpäätöspäivien välillä ajalla 1.5.−31.12.2020 mahdollisesti tytäryhtiössä tapahtuneista seikoista, jotka vaikuttavat arvioon sen rahoitusasemasta ja tuloksesta

Asiantuntijana
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, taloushallinnon kouluttaja, Tmi Leena Rekola-Nieminen
Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki