Poikkeuslupa kirjanpitoaineiston tilapäisestä säilyttämisestä

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunta antoi hakemuksesta poikkeusluvan kirjanpitoaineiston tilapäiseen säilyttämiseen eräissä ETA:n ja OECD:n ulkopuolisissa valtioissa. Aineistoa sai säilyttää Intiassa, Singaporessa ja Malesiassa. Myös Suomessa laadittua kirjanpitoaineistoa sai toimittaa näihin maihin tilapäisesti kirjanpidon hoitamiseksi.

Kirjanpitolautakunta huomautti, että poikkeusluvasta huolimatta hakija oli edelleen velvollinen noudattamaan kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen sitovia säännöksiä tositteiden esittämisestä Suomessa tilikauden aikana, mahdollisesta velvoitteesta laatia tositteesta oikeaksi todistettu jäljennös sekä tositteiden Suomesta viemisen yhteydessä laadittavasta selvityksestä.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki