Poikkeuslupa kirjanpitoaineiston tilapäiseksi säilyttämiseksi Intiassa

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunta antoi hakijalle poikkeusluvan kirjanpitoaineiston tilapäiseksi säilyttämiseksi Intiassa. Poikkeusluvan estämättä hakijan tulee noudattaa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 49/1999 säännöksiä tositteiden esittämisestä Suomessa tilikauden aikana sekä mahdollista velvoitetta laatia tositteista oikeaksi todistettu jäljennös. Poikkeuslupa annettiin sovellettavaksi enintään viideksi vuodeksi, vuosille 2008–2012.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki