Poikkeuslupa kirjanpitoaineiston tilapäiseksi säilyttämiseksi eräissä ETA:n ja OECD:n ulkopuolisessa valtiossa

18.3.2015
jarmo
Jarmo Leppiniemi

KILA 2014/1935

Hakija kuului hollantilaisen yhtiön tytäryhtiönä kansainväliseen konserniin, jonka varsinainen emoyhtiö on yhdysvaltalainen. Konsernilla on kirjanpitoyksiköitä ja palvelukeskuksia Intiassa, Espanjassa, Singaporessa, USA:ssa ja Malesiassa. Keskukset ovat vastuussa kaikista kirjanpito- ja muista liiketoimista, jotka liittyvät konsernin eri yhtiöihin. Koneellisesti luettavia tietoja on kerätty useille servereille USA:ssa. Konsernilla yhteinen IT-osasto, joka palvelee kaikkia konserniyhtiöitä ympäri maailman. Kirjanpitomateriaalin säilytys on varmistettu ja arkistointi järjestetty konsernin yhteisen IT-politiikan mukaisesti.

Hakijan kirjanpitomateriaalia säilytetään tilikauden aikana tilapäisesti OECD:n ulkopuolisissa maissa, kuten Intiassa, Singaporessa ja Malesiassa. Kirjanpitokeskukset palauttavat kirjanpitomateriaalin Suomeen kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Lisäksi tiettyjä kirjanpitomateriaaleja säilytetään pysyvästi Espanjassa. Suomessa laaditaan ja säilytetään lainmukainen tilinpäätös sekä veroilmoitukset. Suomesta käsin on jatkuvasti saatavilla suora tietokoneyhteys kaikkiin konsernin servereihin ja niillä oleviin kirjanpitotietoihin. Jos viranomaiset haluavat tilikauden aikana nähdä alkuperäisen asiakirjan, voidaan se toimittaa viivytyksettä. Kussakin maassa säilytetään kirjanpitoaineisto kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti. Suomessa aineisto säilytetään pysyvästi hakijan toimistossa tai vuokratussa varastossa, josta se ovat helposti saatavissa.

Hakija pyysi kirjanpitolautakunnalta poikkeuslupaa säilyttää hakemuksessa kuvattu kirjanpitoaineisto tilapäisesti Euroopan talousalueen ja OECD:n ulkopuolisessa valtiossa.

Kirjanpitolautakunta vastasi, että Verohallinto on antanut kirjanpitolautakunnan pyynnöstä asiassa lausunnon. Siinä Verohallinto ei nähnyt poikkeusluvan myöntämiselle estettä.

Saamansa selvityksen perusteella kirjan­pitolautakunta myönsi hakijalle poikkeusluvan viideksi tilikaudeksi, kalenterivuosiksi 2014–2018. Lupa käsittää Intiassa, Singaporessa ja Malesiassa laadittujen tai käsiteltävien tositteiden sekä niihin perustuvien kirjanpitokirjojen ja muun kirjanpitoaineiston tilapäisen säilyttämisen mainituissa valtioissa ministeriöpäätöksen mukaisesti. Hakija on velvollinen noudattamaan ministeriöpäätöksen säännöksiä muun muassa tositteiden esittämisestä Suomessa tilikauden aikana. 

 

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki