Poikkeuslupa kirjanpitoaineiston tilapäiseksi säilyttämiseksi eräässä ETA:n ja OECD:n ulkopuolisessa valtiossa

16.10.2012
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Suomalaisen konsernin emoyhtiö pyysi kirjanpitolautakunnalta poikkeuslupaa säilyttää kirjanpitoaineistoaan tilikauden aikana tilapäisesti Kiinassa, joka on Euroopan talousalueen ja OECD:n ulkopuolinen valtio. Konsernin taloushallintoa oli keskitetty kahteen palvelukeskukseen, joista toinen sijaitsi Kiinassa.

Kirjanpitolautakunta myönsi hakijalle luvan Kiinassa laadittujen tositteiden sekä niihin perustuvien kirjanpitokirjojen ja muun kirjanpitoaineiston tilapäiseen säilyttämiseen Kiinassa KTMp 49/1998:ssä määrätyllä tavalla. Poikkeuslupa myönnettiin viideksi tilikaudeksi, kalenterivuosille 2012–2016.

Kirjanpitolautakunta totesi poikkeusluvassaan, että sen estämättä hakija on edelleen velvollinen noudattamaan viitatun ministeriöpäätöksen säännöksiä tositteiden esittämisestä Suomessa tilikauden aikana. Hakijalla on viitatun päätöksen mukainen velvoite laatia tositteista oikeaksi todistetut jäljennökset sekä laatia tositteiden Suomesta viemisen yhteydessä päätöksen mukainen selvitys.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki