Pienyrityksen ja pienkonsernin raja-arvojen arvioimisesta (KILA 2018/1982)

Professori Jarmo Leppiniemi on toiminut kirjanpitolautakunnan (KILA) puheenjohtajana ja valtion tilintarkastuslautakunnan (VALA) jäsenenä.
20.8.2018
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Hakija pyysi kirjanpitolautakunnalta lausuntoa KPL 1:4 a §:n tarkoittamista pienyrityksen raja-arvoista. Hakija tiedusteli, onko yhtiön laadittava pienyritystä suuremmalta kirjanpitovelvolliselta edellytettävä tilinpäätös ja toimintakertomus tilanteessa, jossa päättyneellä tilivuodella 20×7 ylittyy kaksi kriteeriä ja edellisellä tilivuodella 20×6 ei ylity yksikään lain tarkoittamista kriteereistä. Vai ylittääkö yhtiö pienen kirjanpitovelvollisen raja-arvot vasta tilikaudella 20×8, jos kaksi raja-arvoa kolmesta ylittyy myös silloin?

Kirjanpitolautakunta viittasi vastauksessaan kirjanpitolain pien- ja suurkonsernin määrittelyyn (KPL 1:6 a §): ”Tässä laissa tarkoitetaan:

  1. pienkonsernilla konsernia, jossa ylittyy enintään yksi 4 a §:ssä säädetyistä raja-arvoista;
  2. suurkonsernilla konsernia, jossa ylittyy vähintään kaksi 4 c §:ssä säädetyistä raja-arvoista.”

Raja-arvojen ylittyminen määritetään konserniyritysten yhteenlaskettujen lukujen perusteella emoyrityksen tilinpäätöspäivänä.

Konsernimääritelmän tulkinnasta lautakunta toteaa käsityksenään, että tarkastelu tehdään yksittäisestä kirjanpitovelvollisesta poikkeavasti ainoastaan viimeisimmän päättyneen tilinpäätöksen perusteella, ei kahden viimeisimmän tilinpäätöksen yhtenäistarkasteluna. Siten esimerkiksi pienkonserni muodostuu tilanteessa, jossa lainkohdan tarkoittamat kriteerit toteutuvat päättyneellä tilikaudella, mutta eivät sitä edeltävällä.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki