Pelioikeuksien esittäminen tilinpäätöksessä

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunnalle esitetty lausuntopyyntö koski ns. peliyhtiötä, joka oli ulkoistanut toimintansa rekisteröidylle yhdistykselle. Yhtiö ei omistanut pelikenttää eikä muitakaan pelitiloja. Sen varat koostuivat pysyviin vastaaviin merkityistä pelioikeuksista. Pelioikeudet oli katsottu ”kulumattomaksi käyttöomaisuudeksi” eikä niistä näin ollen ollut kirjanpidossa vähennetty poistoja.

Kirjanpitolautakunta katsoi, että pelioikeuksissa on lähtökohtaisesti kysymys KPL 5:5a §:ssä tarkoitusta toimilupaan tai vastaavaan oikeuteen rinnastettavasta vastikkeellisesti hankitusta oikeudesta. Tällaisen oikeuden hankintameno tulee aktivoida ja poistaa suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan, poistoaika saa kuitenkin olla enintään 20 vuotta.

Kirjanpitolautakunta totesi lausunnossaan myös, ettei pelioikeuksien käyttömaksuja tullut katsoa yhtiön tuotoiksi, jos yhtiön ja pelikenttätoimintaa harjoittavan yhdistyksen välillä oli sopimus maksujen ohjaamisesta yhdistykselle ja maksut myös tosiasiallisesti suoritettiin sopimuksen mukaisella tavalla muutoin kuin yhtiön kirjanpidon kautta.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki