Pankkitapahtumien merkitsemisestä pääkirjanpitoon Kila (2002/2020)

12.10.2020 Leena Rekola-Nieminen Kuva iStock

Lausuntopyynnössä hakija pyytää lausuntoa edelleen esiintyvään ilmiöön, joka varsinkin aikaisemmin oli vielä yleisempi, eli pääkirjanpidon pankkitilillä esiintyviin kirjanpitovienteihin, jotka eivät vastaa tiliotteella näkyviä reaalimaailman maksutapahtumia.

Kysyjä jakaa nämä kirjaukset kahteen ryhmään:

1) Kirjanpidossa on pankkitilille kirjattu tapahtumia, joita ei tiliotteella ole, eli pankkitiliä käytetään ikään kuin välitilinä tai selvittelytilinä.

Käytännössä tällainen tapahtuma syntyy esimerkiksi, kun vastikevalvonnasta kirjataan kuukauden tavoitevastikkeet per pankki an vastikkeet ja saamatta jääneet vastikkeet per vastikkeet/saamiset an pankki.

2) Kirjanpidossa on yksi pankkitilillä näkyvä maksutapahtuma jaettu useaksi vienniksi, mutta kuitenkin niin, että näiden summa vastaa tiliotteella näkyvää euromäärää.
Käytännössä esimerkiksi lainanlyhennyksen kirjaus jaetaan per lyhennykset an pankki, per korot an pankki ja per rahoituskulut an pankki.

Lausunnossaan Kila painottaa kirjausketjun eheyden merkitystä. Sitä koskevien vaatimusten tulee täyttyä. Kila toteaa, että kirjanpitoviennin tulee perustua kirjanpitovelvollisen kirjanpitoon kuuluvaan liiketapahtumaan, joka luonteensa mukaan kuuluu kirjata kyseiselle tilille, tässä tapauksessa pankkitilille. Tämä liiketapahtuma tulee kuvata tositteella, jotta kirjaus voidaan tositteen perusteella tehdä ja kirjausketju toteutuu.

Jos siis kirjanpitoon viedään pankkitilille tapahtumia, joilla ei ole vastinetta rahaliikenteessä, vaarantuu tositteen ja kirjauksen yhteyden todentaminen ja pankkitilin täsmäyttäminen vaikeutuu. Pankkitilin täsmäyttämisessä verrataan pääkirjanpidon pankkitilin debet- ja kreditpuolien kuukausisaldojen summia tiliotteen ilmoittamiin kirjauskuukauden pano- ja ottotapahtumien loppusummiin. Jos näissä on eroa, on laadittava Kilan menetelmäyleisohjeen mukainen täsmäytyslaskelma.

Vastauksena kysymykseen 1) Kila vastaa, ettei menettely ole hyvän kirjanpitotavan mukainen edellä kuvatuilla perusteilla. Kysymyksen 2) osalta Kila toteaa menettelyn olevan hyvän kirjanpitotavan mukainen, sillä tässä tapauksessa rahaliikenteen kokonaistäsmäyttäminen ei vaikeudu, kunhan ehto kirjaus­ketjun aukottomuudesta toteutuu.

Asiantuntijana
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, taloushallinnon kouluttaja, Tmi Leena Rekola-Nieminen
Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki