Palautettavan autoveronalennuksen kirjaaminen

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Ammattiautoilija pyysi kirjanpitolautakunnalta lausuntoa palautettavan autoveroalennuksen kirjaamisesta ja esittämisestä tilinpäätöksessä. Autoilija oli saanut autoveronalennuksen henkilöliikenteeseen taksiksi rekisteröidyn henkilöauton perusteella. Ajoneuvo oli nyttemmin siirretty veronalennuksen perustana olevasta ammattiajosta muuhun käyttötarkoitukseen. Tästä syystä ammattiautoilijalle oli aiheutunut autoverovelvollisuus.

Kun ajoneuvo alun perin hankitaan, lähtökohtaisesti velvollinen autoveron suorittamiseen on ajoneuvon maahantuoja tai valmistaja. Kun nyt ammattiautoilija oli joutunut autoverovelvolliseksi, palautettavaa autoveroa tulee pitää valmisteveron luonteisena verona, joka sisällytetään tuloslaskelmassa erään Liiketoiminnan muut kulut.

Poikkeuslupa konserniyritysten samatilikautisuusvaatimuksesta (KILA 2006/1781)

Suomalainen osakeyhtiö ja sen suomalainen tytäryritys hakivat yhdessä kirjanpitolautakunnalta poikkeuslupaa tytäryrityksen osalta samatilikautisuusvaatimuksesta. Luvan tarvetta perusteltiin sillä, että näin voitaisiin aikaansaada mahdollisimman nopeasti tilinpäätös, joka osaltaan olisi edellytyksenä pääomalainan takaisinmaksamiselle. Kirjanpitolautakunta myönsi haetun poikkeusluvan: emoyrityksen ja tytäryrityksen tilikaudet saivat poiketa toisistaan kalenterivuoden 2006 aikana.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki