Osamaksuvelkojen merkitsemisestä taseeseen (Kila 2021/2020)

12.1.2022 Leena Rekola-Nieminen Kuva iStock

Lausunnon hakija pyytää lausuntoa siitä, miten osamaksu­velat tulisi esittää tilinpäätöksessä. Kilan lausuntoon 1219 vuodelta 1993 nojaten on ­yleisesti käytössä osamaksuvelkojen esittäminen ostoveloissa, lyhyt- ja pitkäaikaisissa. Hakija kuitenkin perustelee osamaksu­velan korollisuudella ja sillä, että osamaksuvelan usein myöntää rahoitusyhtiö, osamaksuvelan kirjaamista erään lainat rahoituslaitoksilta. Hakija toivoisi Kilalta lausuntoa, joka yhden­mukaistaisi käytännön osamaksuvelkojen esittämisestä taseessa. Tämä palvelisi tilinpäätösten vertailukelpoisuutta ja tunnuslukulaskentaa.

Hakija toivoisi Kilalta lausuntoa, joka yhden­mukaistaisi käytännön osamaksuvelkojen esittämisestä taseessa.

Kila toteaa, että osamaksuvelan korollisuus puoltaa niiden esittämistä lainoina rahoituslaitoksilta varsinkin tilanteissa, jossa rahoittajana on rahoituslaitos eikä esimerkiksi myyjän oma osamaksurahoitusjärjestelmä. Kila korostaa osamaksu­velan jakamista lyhyt- ja pitkäaikaiseen vieraaseen omaan pääomaan kirjaustavasta riippumatta. Jos osamaksuvelan osuus rahalaitoslainoista ei ole vähäinen, suosittaa Kila ilmoittamaan liitetiedoissa osamaksuvelkojen osuuden rahoituslaitoslainoista.

Toisaalta Kila toteaa, että mikäli kirjanpitovelvollinen pitää hyväksi kirjanpitotavaksi vakiintuneena menettelynä osamaksu­velkojen esittämistä ostovelkojen ryhmässä, tulee silloinkin huolehtia osamaksuvelan jakamisesta lyhyt- ja pitk­äaikaisiin.

Hakija ei siis valitettavasti saanut toivomaansa lausuntoa, joka yhdenmukaistaisi osamaksuvelkojen käsittelyä taseessa.

Asiantuntijana
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, taloushallinnon kouluttaja, Tmi Leena Rekola-Nieminen
Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki