Osakeyhtiölain vastaiset rahojen nostamiset tilinpäätöksessä

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunta antoi Keskusrikospoliisin hakemuksesta lausunnon osakeyhtiölain vastaisten rahojen nostamisten käsittelystä tilinpäätöksessä. Tällaiset nostot on merkittävä kirjanpitoon luonteensa mukaisesti. Jos rahaa on lainattu osakkeenomistajalle, lainasaaminen on esitettävä tilinpäätöksessä, vaikka se olisi osakeyhtiölain vastainen. Ellei ole kysymys epäolennaisesta erästä, liitetietona on ilmoitettava vähintään ne seikat, joiden johdosta lainajärjestely on osakeyhtiölain vastainen, esimerkiksi vakuudettomuus tai voitonjakokelpoisten varojen puute. Puuttuvaa liitetietoa ei korvaa tilintarkastuskertomuksessa mahdollisesti oleva maininta. – Lainvastaisuus saattaa olla tärkeä oikean ja riittävän kuvan muodostumiseen vaikuttava seikka.

Lainasaamiset saa esittää tilinpäätöksessä enintään niiden todennäköisen arvon suuruisina. Todennäköistä arvoa määritettäessä keskeinen arvioinnin kohde on lainan perintämahdollisuus. Perintämahdollisuuteen puolestaan vaikuttavat lainalle mahdollisesti annetut vakuudet ja velallisen maksukyky. Saatavan arvoa ratkaistaessa otetaan huomioon myös velkojan mahdollinen oikeus kuittauk-seen esimerkiksi velalliselle tulevasta osingosta. Menettely, jossa tilikauden osingot kuitataan yhtiön lainasaamisella osakkeenomistajalta, ei ole kirjanpitolaissa edellytetyn oikean ja riittävän kuvan vastainen, jos kuittaus itsessään on laillinen. Kuittausoikeus sinänsä ei ole kirjanpidollinen vaan saamisoikeudellinen kysymys.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki