Osakeyhtiölain vastaiset rahannostot

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunta antoi jatkolausunnon osakeyhtiölain vastaisia osakaslainoja koskevaan lausuntoonsa (KILA 2005/1749).

Se lausui, että osakeyhtiön osakkaan rahanostot yhtiön tililtä ovat yleensä joko siirtoja yhtiön käteiskassaan tai osakaslainoja. Jos rahat eivät ole yhtiön käytettävissä, kyseessä on osakaslaina eikä käteiskassa. Rahannostossa voi myös olla kyse osakkaalle olevan velan hoidosta taikka kulu- tai muusta korvauksesta.

Lautakunnalta tiedusteltiin myös, miten kirjanpitoon tulee merkitä, kun yhtiön saatavasta yksi kuudesosa suoritetaan ulosottoviranomaiselle osakkeenomistajan henkilökohtaisen ulosottovelan maksamiseksi. Kirjanpitolautakunta katsoi hyvän kirjanpitotavan mukaiseksi menettelyn, jossa tämä osuus kirjattiin osakkeenomistajan velaksi yhtiölle tai sillä hyvitettiin yhtiön velkaa osakkeenomistajalle. Kuittausoikeuden arviointiin lausunnossa ei oteta kantaa.

Kirjanpitolautakunnalta tiedusteltiin vielä, onko tilitoimistolla mahdollisuus oma-aloitteisesti ilman yrityksen toimielinten päätöstä todeta esimerkiksi saamisen arvottomuus ja poistaa se kirjanpidosta, vähentää käyttöomaisuuden arvonalennus tms. Kirjanpitolautakunta totesi, että tämä on sopimusoikeudellinen kysymys, jonka osalta lautakunnalla ei ole toimivaltaa antaa lausuntoa.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki