Osakekannustinjärjestelyn kirjanpitokäsittelystä, kun järjestelystä huolehtii kolmas taho (Kila 2021 / 2009)

4.3.2021 Leena Rekola-Nieminen Kuva iStock

Lausuntopyyntö koskee työntekijöiden palkitsemista osakejärjestelyllä, jossa konsernin emo järjestää osakkeiden hankinnan ja rahoituksen omasta ja tytäryhtiöidensä puolesta. Varsinaisen osakkeiden hankinnan hoitaa ulkopuolinen taho, jonka kanssa emoyhtiöllä on sopimus ja joka luovuttaa osakkeet suoraan työntekijöille. Siten osakkeet eivät kierrä yhtiön kautta. Tältä osin järjestely poikkeaa lähes vuotta aikaisemmin annetusta lausunnosta 2020 / 1998, jossa yhtiö itse hankki järjestelyssä luovutettavat osakkeet. Uudessa lausuntopyynnössä emoyhtiö hoitaa järjestelyn rahoituksen muttei niiden varsinaista hankintaa. Kyse on rahoituksen osalta OYL 13:10 §:ssä sallitusta poikkeuksellisesta ­tarkoituksesta rahoittaa omien osakkeiden hankintaa, eli hankintaa omalle tai lähipirin työntekijöille.

Jos sovitun palkitsemisjärjestelyn ehdot toteutuvat, henkilöille maksetaan palkkion nettomäärää vastaava määrä osakkeita. Palkkio-osakkeiden bruttomäärästä vähennetään se määrä osakkeita, joka tarvitaan ennakonpidätyksen tilittämiseen verottajalle työntekijän puolesta. Tytäryhtiön työntekijöiden saamien osakkeiden osalta emoyhtiö veloittaa tytäryhtiötä järjestelyn lopussa, kun osakkeet on annettu työntekijöille.

Lausunnossaan Kila toteaa, että tässä järjestelyssä osakkeet eivät tule yhtiön itsensä hallintaan eikä omistukseen, joten ne eivät tule merkittäviksi yhtiön kirjanpitoon. Järjestely ei rinnastu tavanomaiseen omien osakkeiden hankintatoimeksi­antoon, jossa nimenomaisena tarkoituksena on hankkia yhtiön omia osakkeita sen itsensä hallintaan.

Tässä järjestelyssä on kirjanpidollisesti kyse henkilöstön palkitsemisesta kolmannen tahon toimesta palkkiolla, jonka työnantaja kustantaa. Kyseessä on siten henkilöstömenoon rinnastettava erä, koska merkitystä ei ole sillä suoritetaanko palkitseminen rahalla tai muulla rahanarvoisella tavalla.

Kila jakaa lausunnon toisaalta emon näkökulmaan ja toisaalta tytäryhtiön näkökulmaan. Emoyhtiö kustantaa suoraan oman henkilökuntansa palkitsemisen. Järjestelystä aiheutunut meno on suoriteperiaatteen mukaisesti kirjattava emoyhtiössä toteutuneeseen määräänsä henkilöstökuluksi sille tilikaudelle, jonka aikana palkkion suoritusvelvollisuus on järjestelyn ehtojen täyttymisen perusteella syntynyt.

Tytäryhtiön osalta on kyse menonsiirrosta emoyhtiöltä tytäryhtiölle, eikä tytäryhtiön henkilökuntaan kohdistuvasta osasta järjestelyä synny emoyhtiön tuloslaskelmaan kirjattavia eriä, vaan kirjaus on saaminen tytäryhtiöltä. Tytäryhtiö käsittelee järjestelyn kulut suoriteperiaatteen mukaan omassa kirjanpidossaan henkilöstömenoina.

Järjestelyn esittämisestä liitetiedoissa Kila viittaa aiempaan lausuntoon 2020 / 1998, jossa kattavien liitetietojen merkitystä tilinpäätöksen lukijalle on korostettu.

Asiantuntijana
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, taloushallinnon kouluttaja, Tmi Leena Rekola-Nieminen
Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki