Omien osakkeiden hankinnan yhteydessä maksettavan varainsiirtoveron kirjanpitokäsittely (Kila 2021/2022)

3.3.2022 Leena Rekola-Nieminen Kuva iStock

Lausuntopyynnössä lausunnon hakija pyytää Kilaa ottamaan kantaa omien osakkeiden hankinnan tai lunastuksen yhteydessä maksettavan varainsiirtoveron kirjanpidolliseen käsittelyyn. Hakija tuo esiin näkökohtia kysymykseen sekä osakeyhtiölain että kirjanpitolain kannalta. Toisaalta kyse on OYL:n mukaisesta varojenjaosta osakkaille, jolloin olisi luontevaa käsitellä varainsiirtovero, joka ei päädy osakkaalle, tuloslaskelmaan merkittävänä kuluna. KPL:n mukaan taas tarkastellaan hankintamenon käsitettä, joka aktivoitaessa osakkeita yhtiön taseen vastaavaa puolen omaisuuseriin, sisältää kaikki hankinnasta aiheutuneet menot. Miksi siis menettely poikkeaisi merkittäessä hankitut osakkeet vastattavaa puolelle oman pääoman vähennyseräksi?

Kila nojautuu lausunnossaan vahvasti KPL 4:5.1 §:ään, jonka mukaisesti hyödykkeen hankintamenoon kuuluvat kaikki hankinnasta aiheutuneet välittömät menot. Tämä periaatehan on myös lausunnossa 1942/2015, joka sekin koskee osakkeiden hankintamenoja, vaikkei siihen tässä lausunnossa viitatakaan. Kilan käsityksen mukaan periaate vastaa myös vakiintunutta kirjanpitokäytäntöä lukea varainsiirtovero hankintamenoon käsiteltäessä omien osakkeiden hankintaa. Kila toteaa, ettei sillä, että hankittavat osakkeet merkitään taseessa vastattavaa puolelle, ole vaikutusta noudatettavaan menettelyyn. Lausunnossa Kila vertaa kysyjän esittämää tilannetta tilanteeseen, jossa osinko jaetaan jakajan omistamien muiden yhtiöiden osakkeiden muodossa. Silloinkin oma pääoma vähenee näiden osakkeiden hankintamenolla, eli hankintahinnalla lisättynä varainsiirtoverolla.

Kila huomauttaa, että hankittavien omien osakkeiden varainsiirtoverolla on välitön vaikutus siihen oman pääoman voittovarojen määrän, joka on käytettävissä osakkeiden hankintaan. Tämä tulee ottaa huomioon hinnoiteltaessa hankittavia osakkeita.

Lopuksi Kila lausuu vielä tilanteesta, jossa osakkeet hankkiva yhtiö niitä edelleen luovutettaessa sitoutuu maksamaan osakkeiden saajalle määrättävän varainsiirtoveron tämän puolesta. Tällöin maksettava varainsiirtovero on yhtiön suoriteperusteinen kulu.

Asiantuntijana
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, taloushallinnon kouluttaja, Tmi Leena Rekola-Nieminen
Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki