Omaehtoinen poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi yksittäisessä kirjanpitovelvollisessa

Kila 2020/2000
18.5.2020 Leena Rekola-Nieminen Kuva iStock

Omaehtoinen lausunto

Kirjanpitolain 3:6 §:n (tilinpäätöksen laatimisaika) mukaan tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. KPL 8:2.2 §:n (KILA ja sen toimivalta) mukaan KILA voi myöntää tähän määräaikaan poikkeusluvan erityisistä syistä yksittäistapauksissa. Myöntäessään poikkeuslupia KILAn tulee huomioida muussa lainsäädännössä olevat tilinpäätöstä ja sen valmistumista koskevat säännökset. KPL 3:9.4 §:n tilinpäätöksen rekisteröintiä koskevat aikarajat rajaavat KILAn mahdollisuutta pidentää tilinpäätöksen laatimisaikaa.

KILA katsoo, että koronavirusepidemia on KPL:n tarkoittama erityinen ja yksittäinen syy antaa omaehtoinen lausunto yleisestä poikkeusluvasta neljän kuukauden määräaikaan. Kirjanpitovelvollisen tulee kuitenkin ottaa huomioon edellä
mainitut muut säännökset sekä tilintarkastuslaki, verolait ja mahdolliset yhtiöjärjestysmääräykset.

Tämän kollektiivisen poikkeusluvan ansiosta ei yksittäisen kirjanpitovelvollisen tarvitse hakea KILAlta maksullista poikkeuslupaa tilinpäätöksen valmistumisajan lykkääntymiseen. Poikkeuslupa on voimassa ennen 25.3.2020 päättyneiden tilikausien osalta. Edellytykset poikkeusluvan noudattamiselle ovat:

  1. tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinti on mahdollista laissa asetetun määräajan puitteissa,
  2. kirjanpitovelvollisen hallitus tai sitä vastaava toimielin tekee asiasta päätöksen ennen KPL 3:6 §:n (tilinpäätöksen laatimisaika) mukaisen määräajan päättymistä, ja
  3. kohdan 2 tarkoittamasta päätöksestä ilmoitetaan tilinpäätöksen liitetietona.
Asiantuntijana
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, taloushallinnon kouluttaja Tmi Leena Rekola-Nieminen
Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki