Nettopalkkakulujen kirjaaminen

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Yritys oli sopinut ulkomaisten työntekijöidensä kanssa, että nämä saavat kuukausittain käteensä vakiosuuruisen nettopalkan. Työnantajayritys vastaa veroista. Mahdollinen veronpalautus tulee työnantajalle, työnantaja maksaa mahdollisen jäännösveron.

Kirjanpitolautakunta lausui, että sekä veronpalautuksia että jäännösveroja tulee käsitellä aikaisempien tilikausien palkkakulujen oikaisuina. Tuloslaskelmassa ne merkitään erän Palkat ja palkkiot vähennykseksi tai lisäykseksi. Jos lopullisesta verotuksesta aiheutuu palkan lisäksi muita henkilösivukuluja tai niiden oikaisuja, nämä merkitään kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä asianomaiseen kuluerään.

Veronpalautuksia ja jäännösveroja ei ole hyvän kirjanpitotavan mukaista käsitellä satunnaiserinä, koska niitä syntyy usein eivätkä ne yleensä ole määrältään olennaisia. Näin ne eivät täytä KPL 4:2 §:ssä säädettyjä satunnaisten erien edellytyksiä. Kaikkien säännöksessä mainitun kolmen edellytyksen (olennaisuus, kertaluonteisuus ja tavanomaisesta toiminnasta poikkeavuus) tulee täyttyä, jotta erä voitaisiin esittää ryhmässä Satunnaiset erät.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki