Myyntiprovisioiden jaksottaminen

21.8.2012
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Lehtitalo maksoi puhelinmyyntiyritykselle provisioita saatujen ja maksettujen tilausten perusteella. Myyntiprovisio oli 75 % tilausjakson tilaushinnasta. Ellei puhelinmyyntiyrityksen saama lehtiasiakas jatka tilaustaan kestotilaajana, tilausjaksolta tulee noin 10 %:n suuruinen tappio tilaushinnasta laskettuna. Kokemusperusteisesti noin puolet puhelinmyyntiyrityksen saamista asiakkaista jatkaa tilaustaan, joten puhelinmyynnin­ käyttäminen on lehtitalon näkökulmasta kannattavaa. Kirjanpitolautakunnalta tiedusteltiin, onko myyntiprovisioiden jaksottaminen tuleville tilikausille hyvän kirjanpitotavan mukaista.

Kirjanpitolautakunta vastasi, että tilikauden kuluna tulee vähentää ne myyntiprovisiot, jotka kohdistuvat arvion mukaan kyseisen tilikauden aikana toimitettuihin lehtiin. Päättyneisiin tilauksiin kohdistuvat myyntiprovisiot on vähennettävä kokonaisuudessaan kuluina.

Tilikaudella maksetuista myyntiprovisioista voidaan aktivoida ”muina pitkävaikutteisina menoina” se osa, joka tuottaa tuloa tulevien tilikausien aikana. Jos tulonodotus on epävarma, myyntiprovisio tulee vähentää vuosikuluna. Aktivoimisessa on noudatettava yleisiin tilinpäätösperiaatteisiin kuuluvaa varovaisuutta. Tilinpäätöstä laatiessaan kirjanpitovelvollisen on kirjanpitolautakunnan mukaan kokemusperäisesti arvioitava erityistä varovaisuutta noudattaen, miltä osin myyntiprovisiot tuottavat tuloa tulevina tilikausina ja laadittava tästä laskelma kirjanpitoon tositteeksi. – Vaatimusta erityisestä varovaisuudesta ei mainita KPL 5:11 §:ssä, vaan kysymys on kirjanpitolautakunnan tulkinnasta puheena olevien menojen ja tilanteen osalta.
Kirjanpitovelvollisen on seurattava myyntiprovisioiden tulontuottamiskykyä tilauskohtaisesti. Erityisen varovaisuuden lähtökohtana on kirjanpitolautakunnan mukaan menettely, jossa provisiomenot jaksotetaan niiden ­määräytymistilikaudelle ja enintään kahdelle sitä seuraavalle tilikaudelle.
Kirjanpitolautakunta katsoi myös, että tilausprovisioiden tilinpäätöskäsittelystä on annettava liitetietoja. Sekä KPA 2:2 §:n kohdan 1 että oikean ja riittävän kuvan vaatimuksen (KPL 3:2.1 §) mukaan liitetiedoissa tulee selostaa noudatetut jaksotusperiaatteet ja -menetelmät sekä esittää liitetieto aktivoitujen myyntiprovisioiden määrästä ja jaksottamisperiaatteista.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki