Listayhtiön säännöllinen tiedonantovelvollisuus

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunta antoi Rahoitustarkastuksen hakemuksesta lausunnon listayhtiön säännöllistä tiedonantovelvollisuutta sekä liikkeeseenlaskijan ja osakkeenomistajan tiedonantovelvollisuutta koskevista Rahoitustarkastuksen standardiluonnoksista. Kirjanpitolautakunta kiinnitti huomiota muun muassa kirjanpitolaissa oleviin myös IFRS-tilinpäättäjien toimintakertomuksia koskeviin määräyksiin. Kirjanpitolautakunnan toimintakertomusta koskevassa yleisohjeessa on ohjeistettu riskien ja epävarmuustekijöiden kuvaamista jonkin verran seikkaperäisemmin kuin standardiluonnoksessa; lautakunta ei katsonut tarkoituksenmukaiseksi, että listayhtiöitä ohjeistettaisiin tältä osin niukemmin kuin muita kirjanpitovelvollisia.

Kirjanpitolautakunta korosti myös, ettei standardia ole tarkoituksenmukaista esittää kovin abstraktilla tasolla, vaan käyttäjille tulee antaa selkeät menettelyohjeet. Seikkaperäisesti on tarpeen ohjata muun muassa tunnuslukujen laskentaa ja esittämistä. Lautakunta kiinnitti huomiota pro forma -tietojen esittämistapaan.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki