Liittymismaksujen merkitseminen maksajan tilinpäätökseen

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Harkittaessa liittymismaksujen merkitsemistä maksajan tilinpäätökseen, niitä tarkastellaan kahdessa ryhmässä. Ensinnäkin on sellaisia liittymismaksuja, joihin liittyy sitoumus palauttamisesta, kun liittyjä irtisanoo liittymismaksunsa. Toisen ryhmän muodostavat ne liittymismaksut, joita ei palauteta, mutta jotka ovat vapaasti siirrettävissä kolmannelle. Kummassakin ryhmässä voi olla esimerkiksi kaukolämpöliittymä- ja sähköliittymämaksuja.

Sellaiset liittymismaksut, jotka palautetaan irtisanottaessa, liittymismaksun saaja merkitsee velaksensa ja vastaavasti liittymismaksujen maksaja saamisekseen. Tällaiset saamiset esitetään pysyvien vastaavien ryhmässä Sijoitukset tase-erässä Muut saamiset.

Palautuskelvottomat liittymismaksut niiden saaja yleensä tulouttaa. Maksajalleen liittymismaksun suorittamisen voidaan katsoa yleensä tuovan jatkuvan, pysyväisluontoisen edun verkkotoimituksen muodossa. Näin ollen tällainen erä tulee lähtökohtaisesti aktivoida. Liittymismaksun voidaan yleensä katsoa kohdistuvan tiettyyn maa-alueeseen tai tonttiin, jolle rakennetuille tai rakennettaville rakennuksille liittymismaksun perusteella saadaan luvattu etu, esimerkiksi sähkötoimitukset.

Jos on kysymys kirjanpitovelvollisen omasta tontista, liittymismaksu merkitään osaksi tontin hankintamenoa. Jos taas kysymys on vuokratontista, liittymismaksu merkitään erään kiinteistöjen vuokraoikeudet (vuoden 2001 kirjanpitoasetuksen muutoksessa pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden ryhmään säädetty erä). Jos erä Kiinteistöjen vuokraoikeudet sisältää ainoastaan aktivoituja liittymismaksuja, erän nimi on suositeltavaa muuttaa paremmin sen sisältöä kuvaavaksi nimikkeeksi Kiinteistöjen liittymismaksut.

Liittymismaksuista, joita käsitellään osana tontin tai kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenoa ei tehdä yleensä suunnitelman mukaisia poistoja, vaan tarvittaessa KPL 5:13 §:n mukaisia arvonalentumisvähennyksiä.

Kirjanpitolain liittymismaksuja koskevan lausunnon mukainen menettelytapa niveltyy hyvin verotuksen kanssa. Liittymismaksuista ei yleensä hyväksytä poistoja elinkeinoverotuksessa.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki