Liikevaihto vai läpikulkueriä

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kiinteistöalan asiantuntija- ja toimitilapalveluita tuottava yritys hallinnoi laajaa alihankkijaverkostoa. Se välitti asiakkailleen muun muassa kopiointi-, postitus-, aula-, catering-, puhelinvaihde-, siivous-, toimistotarvike- ja turvallisuuspalveluita. Hakija osti palvelut omissa nimissään ja laskutti niistä asiakkaitaan. Asiakkaalta laskutettu määrä oli sama, joka hakijalta itseltään palvelusta laskutettiin. Palveluistaan hakija laskutti asiakkailtaan kiinteän kuukausittaisen palvelukorvauksen. Se tiedusteli, tuleeko liikevaihtoon sisällyttää ainoastaan palvelupalkkiot vai myös välitetystä palvelusta (edelleen)laskutettu määrä.

Kirjanpitolautakunta katsoi, ettei laskutusjärjestely saa vaikuttaa liikevaihdon määrään. Liikevaihdon on oltava yhtä suuri, laskutetaanpa oma hankintameno ja kate yhdellä, kahdella tai useammalla laskulla. Puheena olevassa tilanteessa hakijan asiakkaat ovat sopimussuhteessa vain hakijaan. Hakija kantaa viimekädessä sekä luottoriskin että laaturiskin asiakkaiden mahdollista maksukyvyttömyyttä ja kiinteistöpalveluita koskevia reklamaatioita ajatellen. Palvelutoiminta kuuluu hakijan varsinaiseen toimintaan; siihen perustuvat myyntitulot tulee sisällyttää liikevaihtoon.

Vuoden 1997 kirjanpitolaissa liikevaihdon sisältöä kehitettiin yksiselitteiseen ja eri yritysten välisen vertailukelpoisuuden suuntaan. Myynnin oikaisueriksi hyväksytään vain annetut alennukset ja myynnin määrään perustuvat verot. Esimerkiksi luottotappioiden vähentäminen myynnin oikaisueränä ei ole kirjanpitolain mukaista. Kauttakulkueriä ei kuitenkaan lueta liikevaihtoon. Kauttakulkuerän käsitettä ei kirjanpitolaissa määritellä. Sitä tulee tulkita suppeasti. Kauttakulkuerien avulla liikevaihdon melko yksiselitteiseksi vakiintunutta sisältöä ei ole mahdollista vesittää.

Liikevaihdon määrällä on monia merkityksiä. Liikevaihdoltaan pieni yritys saa huojennuksia kirjanpitomenettelyistä ja arvonlisäverotuksessa. Liikevaihdon määrällä on kilpailuoikeudellista merkitystä. Liikevaihto voi olla perustana sopimuksissa, kuten vuokran ja jäsenmaksun määräytymisessä. Yritysten analysoinnissa liikevaihdolla on keskeinen merkitys. Yrityksen kuluja, tulosta kuvaavia jäämiä yms. suhteutetaan liikevaihtoon yrityksen arvioinnissa käytettäviä tunnuslukuja laskettaessa.

Erillisarvostus ja muita arvopapereita koskevia tilinpäätös-kysymyksiä

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki