Liikevaihdon kirjaaminen aliurakointitapauksessa

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Lausuntopyyntö liittyi yrityskaupan jälkeen syntyneeseen tilanteeseen, jossa ostaja kyseenalaisti hankkimansa yhtiön ja kolmannen osapuolen väliset tilinpäätökseen sisällytetyt liiketapahtumat. Ostetun yrityksen toimiala oli LVI-urakointi.

Myyjä omisti kaupan kohteena olleen yrityksen lisäksi myös toisen yhtiön, jonka toimialana oli teollisuuden huolto ja kunnossapito. Sanottu myyjän toinen yhtiö teki alihankintatöitä ostetulle yritykselle. Ostaja katsoi, että tällä tavoin oli vain paisutettu ostetun yrityksen liikevaihtoa ja tulosta; tosiasiassa tämä liikevaihto ja tulos olisivat kuuluneet myyjän toiselle yritykselle.

Kirjanpitolautakunta viittasi lausunnossaan KPL 4:1 §:n liikevaihdon määritelmään ja KPL 3:2.1 §:n vaatimukseen oikean ja riittävän kuvan antamisesta.

Kun urakkatarjoukset oli tehty ostetun yrityksen nimissä ja se kantoi niistä liiketoiminnallista riskiä, kirjanpitolautakunta ei nähnyt tapahtumaketjun kirjaustavassa ja esittämisessä tilinpäätöksessä moitittavaa. Urakointitoiminnassa on tavanomaista, että pääurakoitsija antaa osan urakkatöistä ulkopuolisen aliurakoitsijan suoritettavaksi ja pyrkii myös tältä osin saamaan katetta.

Näyttökysymyksiin ja muihin yrityskauppaa koskeviin seikkoihin kirjanpitolautakunta ei ottanut tässä, kuten ei muissakaan lausunnoissaan kantaa, vaan vastasi hakijan esittämiin kysymyksiin ainoastaan tämän antamien tietojen pohjalta.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki