Liiketapahtumien kirjaaminen

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Käräjäoikeus pyysi kirjanpitolautakunnalta lausuntoa liiketapahtumien kirjaamisesta. Lausuntopyynti liittyi tilitoimistoa vastaan nostettuun riitaprosessiin.

Kirjanpitolautakunnalle esitettiin ensinnäkin tositteita, joiden perusteella pyydettiin kannanottoa siihen, ovatko ne hyvän kirjanpitotavan mukaisia. Kirjanpitolautakunta totesi tositteet sinänsä puutteellisiksi, mutta ei ottanut kantaa niiden hyvän kirjapitotavan mukaisuuteen tai vastaisuuteen, koska vastaanotettu tuotannontekijä, vastaanottoajankohta yms. seikat voidaan esittää myös liitteenä. Liitteet, kuten kauppakirjat, vuokrasopimukset yms. dokumentit, voivat olla myös muualla asianmukaisesti säilytettävänä. Näiden dokumenttien asianmukainen säilyttäminen ja muut siihen liittyvät seikat ovat näyttökysymyksiä, jollaisia kirjanpitolautakunta ei käsittele.

Kirjanpitolautakunnalta tiedusteltiin edelleen, onko hyvän kirjanpitotavan mukaista merkitä epäselväksi luokiteltu tilitapahtuma selvittelytilille. Kirjanpitolautakunta katsoi, ettei selvittelytilin käyttö mainitussa tarkoituksessa ole hyvän kirjanpitotavan vastainen. Edellytyksenä kuitenkin on, että selvittelytili selvitetään ja puretaan viimeistään tilinpäätöstä laadittaessa.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki