CTA Paikka
CTA Paikka

Leasingtuotteet

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Vuokralleottaja voi käsitellä kirjanpidossaan ja tilinpäätöksessään leasingvuokrausta tavallisen vuokraustoiminnan tavoin. Vastaavasti vuokralleantaja voi käsitellä saamiaan leasingvuokria vuokratuottoina, jotka merkitään tuloslaskelmassa vuokralleantajan toiminnan luonteesta riippuen joko liikevaihtoon tai liiketoiminnan muihin tuottoihin. Vuokrakauden päättyessä mahdollisesti suoritettavat hyvitykset ja veloitukset, jotka aiheutuvat hyödykkeen jäännösarvon ja käyvän arvon välisestä erotuksesta, kirjataan vuokrien oikaisueriksi.

Rahoitusleasingsopimusta voidaan käsitellä konsernitilinpäätöksessä KPL 6:18 §:n mukaan vuokralleottajan kohdalla omistetun hyödykkeen tavoin ja vuokralleantajan kohdalla kuin myytyähyödykettä. Yksittäisen yrityksen tilinpäätöksessä ei tällä tavoin voi milloinkaan menetellä. Erillistilinpäätöksessä leasingsopimusta käsitellään aina vuokrasopimuksena.

Jotta rahoitusleasingsopimusta voitaisiin käsitellä ostetun ja myydyn hyödykkeen tavoin, sen on täytettävä kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä 8/1998 asetetut ehdot. Yleinen edellytys on, että omistamiselle ominaiset riskit ja edut siirtyvät olennaisilta osiltaan vuokralleottajalle.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki