Lausuntopyyntö omakatteisten rahastojen sijoittamisen ja keräämisen oikeellisuudesta

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunnalle esitetyssä hakemuksessa oli kysymys omakatteisen rahaston varojen sijoittamisen ja keräämisen oikeellisuuden arvioinnista. Vastauksessaan lautakunta totesi, ettei tällaisten seikkojen arviointi kuulu sen toimivaltaan. Arvioinnin tulee tapahtua yhteisölainsäädännön nojalla, tässä tapauksessa yhdistyslain pohjalta. Lautakunta totesi sen toimivaltaan kuuluvan ainoastaan rahastojen kirjanpidolliseen käsittelyyn liittyvät kysymykset. Kirjanpitolautakunta pidättäytyi lausunnon antamisesta.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki