CTA Paikka
CTA Paikka

Lausunto vakuutusyritysten tilinpäätöksiä koskevista asetusluonnoksista

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunta antoi lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön asetusluonnoksesta vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetusluonnoksesta rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen, biologisten hyödykkeiden ja eräiden muiden sijoitusten merkitsemisestä vakuutusyrityksen tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen. Yleistoteamuksenaan kirjanpitolautakunta esitti, että tarkoituksenmukaista on minimoida erot yleiseen kirjanpitolainsäädäntöön nähden. Jälkimmäisen asetuksen antamista kirjanpitolautakunta ei katsonut tarkoituksenmukaiseksi.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki