CTA Paikka
CTA Paikka

Lausunto suomalaisen tilintarkastusjärjestelmän uudistamista koskevasta arviomuistiosta

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunta on antanut lausunnon työ- ja elinkeinoministeriön arviomuistion perusteella tilintarkastusjärjestelmän uudistamisessa huomioon otettavista näkökohdista. Lähtökohtaisena näkemyksenään kirjanpitolautakunta esitti, että se pitää luonnollisena tilinpäätösinformaation säännönmukaista varmentamista riippumattomien ammattitaitoisten henkilöiden toimesta. Tilintarkastuksen suorittamatta jättäminen tai taitamaton tilintarkastus vaikuttavat haitallisesti paitsi tilinpäätöksen luotettavuuteen myös hyvään kirjanpitotapaan, jonka edistäminen on kirjanpitolautakunnan tehtävä. Näin ollen lautakunta katsoo, että tilintarkastusvelvollisuus tulisi säilyttää nykyisen kaltaisesti laajana. Tilintarkastajan ammattitaito ja tilintarkastajien riittävyys tulisi turvata.

Lautakunta katsoi, että jos ISA-standardeihin perustuva tarkastus katsotaan liian kalliiksi, voitaisiin ennakkoluulottomasti harkita direktiivien ulkopuolelle jäävien yhtiöiden osalta kansallisesti säädettävää kevyempää tarkastusta. Lautakunta ei pidä perusteltuna tilintarkastusvelvollisuuden lieventämistä osake­yhtiöissä ja osuuskunnissa (joissa omistajan vastuu yrityksen velvoitteista on rajoitettu). Lisäksi lautakunta otti kantaa joihinkin arviomuistion yksityiskohtiin.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki