Lausunto rikosasiassa koskien muun muassa rekisteröimättömän yhdistyksen kirjanpitovelvollisuutta

18.3.2015
jarmo
Jarmo Leppiniemi

KILA 2014/1933

Tuomioistuin pyysi kirjapitolautakunnan lausuntoa kirjanpitolain soveltamisesta rikosasiaan liittyen.  Tuomioistuin kertoi, että A on rekisteröimätön yhdistys;  NN on yrittänyt perustaa A-yhdistyksen, mikä on kuitenkin jäänyt toteutumatta. Tuomioistuin pyysi lausuntoa seuraavista kysymyksistä:

  • Onko kysymyksessä KPL 1:1 §:ssä tarkoitetusta liike- tai ammattitoiminnasta vai onko kysymys avustustoiminnasta? 
  • Onko edellä kuvatussa toiminnassa kyse kirjanpitolain mukaisesta toiminnasta?
  • Onko tässä toiminnassa merkitystä sillä, onko toimijana yksityishenkilö vai yhdistys?
  • Jos kysymys on KPL 1:1 §:n tarkoittamasta liike- tai ammattitoiminnasta, miltä osin kirjanpitoon tulee kirjata välitettävät rahat ja miltä osin välitystoiminnasta saatavat palkkiot?
  • Mikäli välitettävät rahat eivät ole kirjanpitoon merkittäviä tapahtumia, onko hakemukseen liitetyn mukainen erittely riittävä kirjanpitolain kannalta pitämään erillään toimijalle kuulumattomat rahavarat? 

Kirjanpitolautakunta vastasi, että yhdistys on aina kirjanpitovelvollinen, olipa se rekisteröity tai rekisteröimätön (KPL 1:1 § kohta 5).

Kirjanpitolautakunta katsoi, että hakemuksessa kuvattu toiminta, jota ei voida pitää vähäisenä, kuuluu rekisteröimättömän yhdistyksen harjoittamana kirjan­pitolain soveltamisalan piiriin ja näin ollen aiheuttaa kirjanpitovelvollisuuden. Toiminta on ollut kirjanpitovelvollisuuden piirissä riippumatta siitä, onko se mahdollisesti ollut liike- tai ammattitoimintaa. Liike- tai ammattitoiminnan toteutumisen arviointi on näyttökysymys, joka ei kuulu kirjanpitolautakunnalle. 

Avustusten kirjanpitokäsittelyn osalta lautakunta pitää merkityksellisenä niiden keräämisen ja käytön tarkoitusta kirjanpitovelvollisen näkökulmasta. Jos avustukset on kerätty kirjanpitovelvollisen toiminnassa käytettäväksi, ne on tullut kirjata avustustuottoina. Kirjanpitovelvollisen myöntämät avustukset ovat vastaavasti olleet yhdistyksen kirjanpitoon merkittäviä avustusmenoja. Jos kerätyt avustukset taas ovat luonteeltaan sellainen läpikuluerä, että se ei lainkaan kuulu kirjanpitovelvollisen kirjanpitoon, vaan varat ovat olleet erillään pidettäviä varoja, on niistä tullut pitää sellaista erilliskirjanpitoa, josta selviää vähintään asiakas- tai lahjoittajakohtaisesti kunkin tilitapahtumat sekä varojen määrä. Lautakunnan käsityksen mukaan hakemukseen liitetty luettelo täyttää tämän vaatimuksen. Jos kerätyt varat ovat olleet erillään pidettäviä varoja, on kirjanpitovelvollisen kirjanpitoon tullut merkitä toiminnasta saadut palkkiot.

 

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki