Lausunto KPL 5:5b §:n soveltamisesta. KILA 2018/1988

Professori Jarmo Leppiniemi on toiminut kirjanpitolautakunnan (KILA) puheenjohtajana ja valtion tilintarkastuslautakunnan (VALA) jäsenenä.
15.10.2018
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Finanssivalvonta pyysi kirjanpitolautakunnalta kannanottoa KPL 5:5b §:n ja sen ensimmäisen virkkeen sisällöstä suhteessa vuoden 2019 alusta voimaantulevan IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönottomahdollisuuteen Suomessa.

Kirjanpitolautakunta katsoi, että KPL 5:5b §:n tarkoituksena on ollut mahdollistaa IFRS-säännösten mukainen menettely. Lainkohdan ensimmäisen virkkeen johtolauseessa kuvataan informaatiotarkoituksessa lain antohetken mukaista standardia. Kun valtioneuvoston asetuksella ei ole säädetty poikkeuksia standardien soveltamisesta, lautakunnan käsityksen mukaan KPL 5:5b § edellyttää, että säännöstä sovellettaessa vuokrasopimusten merkitsemisessä ja esittämisessä noudatetaan IAS-asetuksella hyväksyttyjä tilinpäätösstandardeja eli lausuntopyynnön tilanteessa vuoden 2019 alusta alkaen IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki