Lausunto EU-komission ehdotuksesta tilinpäätösdirektiivien muuttamiseksi

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Tilinpäätösskandaalien (kuten Enron ja Parmalat) takia direktiivejä on tarkoitus tiukentaa. Yhtiöoikeudellisiin direktiiveihin on kaavailtu neljää muutosta:
• Hallituksen jäsenten kollektiivinen vastuu tilinpäätösten, yms. julkaisujen oikeellisuudesta. Jäsenvaltioiden tulee tehostaa vastuuta riittävillä rangaistussäännöksillä.
• IFRS-säännöksissä määrätään julkistamaan lähipiirin väliset liiketoimet. Julkistamisvelvollisuus on tarkoitus laventaa koskemaan myös pörssissä noteeraamattomia yhtiöitä.
• Taseen ulkopuoliset järjestelyt tulisi julkistaa; määräys koskisi lähtökohtaisesti kaikkia varallisuuseriä, joita ei ole otettu taseeseen. Suomen kirjanpitoasetuksessa oleva kohta Muut vastuut täyttänee jo tämän vaatimuksen.
• Niin Suomessa kuin muissakin EU-maissa on kansallisia corporate governance (hyvää hallintokäytäntöä koskevia) –säännöksiä. Kirjanpitolaissa on tarkoitus säätää, että pörssiyhtiön tulisi viitata tällaisiin säännöksiin tilinpäätöksessään ja todeta, noudattaako suositusta ja ellei, miltä osin poikkeaa.

Kirjanpitolautakunta antoi ehdotuksista lausunnon, jossa se muun muassa totesi muutosehdotuksien olevan oikeansuuntaisia niillä tavoiteltu kehitys huomioiden. Lautakunta myös totesi, että direktiivin mahdolliset muutokset eivät aiheuta suuria muutostarpeita Suomen lainsäädäntöön.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki