Laskennallisen verosaamisen esittäminen tilinpäätöksessä

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Rahoitustarkastus tiedusteli kirjanpitolautakunnalta sellaisen menettelyn hyväksyttävyyttä, jossa verotustappioista oli laskettu tulevan verosäästön määrä ja tämä verosäästö oli tuloutettu tuloslaskelmassa sekä merkitty taseeseen saamiseksi. Kirjanpitolautakunta vastasi, että menettely on kirjanpitolain mukaan (KPL 5:18) mahdollinen, jos sitä sovellettaessa on noudatettu erityistä varovaisuutta ja tehty riittävät dokumentit. Vaatimus tarkoittaa käytännössä, että yrityksen tulee laatia hyvin perusteltuja budjetteja ja muita suunnittelulaskelmia, joiden avulla se osoittaa, että riittävä verotettava tulo tappioiden hyväksikäyttämisen mahdollistamiseksi kertyy lähivuosina.

Kirjanpitolautakunta katsoi, että tällaisten laskelmien esittäminen on erityisen vaikeaa, jos yritys toimii ns. uudella toimialalla ja etenkin jos toimiala on voimakkaassa kasvu- tai taantumavaiheessa. Kun lausunnon kohteena olevalla yrityksellä oli vielä ilmennyt tulosbudjetointiin liittyviä ongelmia, kirjanpitolautakunta katsoi, ettei laskennallisen verosaamisen tulosvaikutteiselle esittämistavalle säädetyt ankarat edellytykset (vaatimus erityisen varovaisuuden noudattamisesta) täyttyneet. Näissä oloissa tappioihin liittyvää laskennallista veroetua ei olisi saanut merkitä tuloslaskelmaan ja taseeseen. Se olisi tullut esittää ainoastaan liitetietona. Pieniltä kirjanpitovelvollisilta laskennallisia verosaamisia ja -velkoja koskevaa liitetietoakaan ei edellytetä (KPL 2:6).

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki