Kurssitappioiden ja suojausinstrument-tien kirjaaminen

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunnalta pyydettiin lausuntoa kurssitappioiden ja suojausinstrumenttien kirjaamisesta osakekauppaan ja sen osakkeiden hinnan määräytymiseen liittyen.

Kirjanpitolautakunta katsoi, että aktivoitu kurssiero tulee kirjanpitolain mukaan kirjata viimeistään sen tilikauden tuotoksi tai kuluksi, jonka aikana velka tai saaminen on poistunut yhtiön taseesta. Säännös koskee kuitenkin vain tilinpäätöksen laatimista ja siinä yhteydessä tehtäviä, juoksevan kirjanpidon osalta ei ole säännöksiä kurssierojen käsittelystä.

Toiseksi kirjanpitolautakunta lausui, että vaikka suojattava erä poistuisikin kirjanpidosta, suojaava erä voidaan yhä säilyttää kirjanpidossa, jos sillä on itsenäinen arvo. Aktivoiminen tapahtuu tällöin suojaavan erän hankintamenoon tai tätä alempaan käypään arvoon. Käyvällä arvolla tarkoitetaan tässä yhteydessä johdannaisinstrumentin todennäköistä luovutushintaa.

Yrityskaupan ehdoista ja niiden tulkinnasta kirjanpitolautakunta ei antanut lausuntoa.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki