CTA Paikka
CTA Paikka

Korttimaksutositteet kirjanpitoaineistona

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Ravintolaliiketoimintaa harjoittava kirjanpitovelvollinen tiedusteli kirjanpitolautakunnalta, ovatko asiakkaan pankki- ja luottokorttiostosten yhteydessä allekirjoittamat korttimaksutositteet kirjanpitolain mukaan säilytettävää tositeaineistoa.

Kirjanpitolautakunta vastasi, että tositteen tehtävänä on todentaa liiketapahtuma. Ravintolayrityksen myyntitapahtuman voi todentaa esimerkiksi myyntilasku, käteismyyntitosite, kassanauha tai sähköinen tallenne. Korttitositteet eivät yleensä ole tarpeen liiketapahtuman todentamiseksi, jos kirjanpitojärjestelmä ja liiketapahtumaa todentavien dokumenttien tuottaminen on asianmukaisesti järjestetty. Korttimaksutositteita tarvitaan lähinnä mahdollisten väärinkäytösten selvittämiseen.

Maksukortteja hallinnoivat yhtiöt edellyttävät yleensä elinkeinoharjoittajan kanssa tekemässään sopimuksessa, että korttimaksutositteet säilytetään. Ellei liiketapahtuman sisältö ole muutoin osoitettavissa, korttimaksutosite on säilytettävä kirjanpitolain mukaisena tositeaineistona. Muutoin kirjanpitolaki ei korttimaksutositteiden säilyttämistä edellytä. Vaikkei aineistoa kirjanpitolain nojalla tarvitsisikaan säilyttää, kirjanpitolaissa ei ole estettäkään puheena olevan tai muunkaan aineiston säilyttämiselle. Sopimusten täyttämiseksi ja jälkiselvittelyiden onnistumiseksi säilyttäminen on usein tarpeen.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki