Korttimaksuprovisioiden kirjanpitokäsittely ja tosittaminen

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Luottokorttiyhteisölle maksettavat maksukorttiprovisiot esitetään tilinpäätöksessä erässä Liiketoiminnan muut kulut. Liikevaihdosta niitä ei ole mahdollista vähentää tulonsiirtokirjauksina eikä muinakaan oikaisuina.

Luottokorttiprovision kirjaamisen perustana tulee lähtökohtaisesti olla liiketapahtuman todentava menotosite, jonka ulkopuolinen taho on antanut. Se voi olla luottokorttiyhteisön itsensä antama tai viitepankkisiirto, jossa ilmoitetaan selkeästi veloitettu provisio. Pelkkä luottokorttiyhteisön kanssa tehty korttisopimus ei suoraan todenna kirjanpitovelvolliselta veloitettuja provisioita.

Asiakkaiden allekirjoittamat maksupäätetositteet voidaan katsoa säilytysvelvollisuuden piiriin kuuluvaksi tositeaineistoksi, ellei bruttomääräinen myynti ole muulla tavoin todennettavissa.
– Luottokorttiyhteisöltä tulee pyrkiä tavalla tai toisella saamaan erittely sen kautta kulkeneesta bruttomyynnistä ja luottokorttiyhteisön veloittamasta provisiosta.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki