Korjausmenot ja oman pääoman kirjaukset asunto -osakeyhtiössä

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Asunto-osakeyhtiön korjausmenoista voidaan aktivoida ensinnäkin perusparannusmenot. Perusparannusmenoille on ominaista, että ne kohottavat asuinrakennuksen laatutasoa alkuperäistä suuremmaksi. Perusparannusmenojen lisäksi voidaan aktivoida myös sellaisia korjausmenoja, jotka kasvattavat rakennuksen taloudellista pitoaikaa. Asunto-osakeyhtiöiden ei tarvitse vähentää poistojaan suunnitelman mukaan. Niiden on kuitenkin huolehdittava siitä, että rakennuksen hankintameno tulee poistettua kokonaisuudessaan taloudellisen pitoaikansa kuluessa.

Jos asunto-osakeyhtiö perii pääomavastikkeita, ne tulee kyetä aina erittelemään muista vastikkeista. Pääoman sijoituksina käsitellyt pääomavastikkeet voidaan merkitä taseessa joko sidotun oman pääoman rakennusrahastoon tai vapaaseen omaan pääomaan perustettuun halutun nimiseen rahastoon, kuten lainanlyhennysrahastoon tai peruskorjausrahastoon. Kirjanpitolautakunta suosittelee, että vapaaseen omaan pääomaan merkityt rahastoerät siirrettäisiin sidotuiksi varoiksi rakennusrahastoon, kun erän käyttötarkoitus on toteutettu, esimerkiksi peruskorjaus suoritettu tai laina maksettu.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki