Konsernitilinpäätök-sen laatimis-velvollisuus

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

A Oy on perheyhtiö, jonka omistus jakautuu viiden luonnollisen henkilön kesken, henkilö D omistaa siitä 11 %. Yhtiö oli ostanut osakeyhtiön B osakekannasta 48 %. Henkilö D omistaa 4 %. A Oy:n ja sitä omistavan luonnollisen henkilön D osake- ja määräysvaltamääriä ei lasketa pelkästään osakkeiden omistamisen vuoksi yhteen niin, että kuvatussa tilanteessa olisi tällä perusteella syntynyt velvollisuus laatia konsernitilinpäätös.

B Oy:n osakkaat ja A Oy olivat tehneet osakassopimuksen siitä, että B Oy:n hallitukseen valitaan kaksi jäsentä ja hallituksen puheenjohtajaksi valitaan A Oy:n toimitusjohtaja henkilö C.

Henkilö C:llä oli tosiasiallinen päätösvalta B Oy:n hallituksessa, koska OYL 8:9.2:n pääsääntönä on, että puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä hallituksessa tasan. Koska C oli A Oy:n toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja vielä merkittävä osakkeenomistaja, A Oy:llä oli tosiasiassa määräysvalta B Oy:ssä. Koska määräysvallan perusteena voi olla muukin kuin osakkeenomistus, kirjanpitolautakunta katsoi, että kuvatussa tilanteessa A Oy:n on laadittava konsernitilinpäätös. Kirjanpitolautakunta viittasi myös siihen, että kuvatun laisessa tilanteessa konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus syntyisi IAS-suositustenkin avulla asiaa arvioitaessa.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki