Kirjauksia koskeva poikkeuslupahakemus

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Yhdistys pyysi kirjanpitolautakunnalta, että se myöntäisi lisäaikaa kirjanpidon saattamiseen ajan tasalle ja että se pyytäisi poliisilta virka-apua kirjanpitoaineiston palauttamiseksi yhdistyksen haltuun.

Kirjanpitolautakunta voi myöntää lisäaikaa tilinpäätöksen valmistumiseen perustellusta syystä. Kun hakemus oli jätetty niin myöhään, että tilinpäätöksen olisi kirjanpitolain mukaan tullut olla jo valmis, lautakunta jätti hakemuksen tutkimatta. Juoksevan kirjanpidon kirjaukset tulee tehdä kirjanpitolaissa säädettynä määräaikana; tästä kirjanpitolautakunnalla ei ole valtuutta myöntää poikkeuslupaa.

Kirjanpitolautakunnalla ei ole toimivaltaa vaatia poliisilta virka-apua hakijalle. Tältä osin lautakunta siirsi hakemuksen kauppa- ja teollisuusministeriön käsiteltäväksi. Ministeriöllä on mahdollisuus virka-avun pyytämiseen (KPL 8:1.1).

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki