CTA Paikka
CTA Paikka

Kirjanpitovelvollisuuden alkaminen

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitovelvollisuuden alkamispäivällä on erityinen merkitys tilinpäätöksen laatimiselle. Tilikausi on lähtökohtaisesti 12 kuukauden pituinen, erityisestä syystä sitä voi pidentää tai lyhentää, tilikausi ei kuitenkaan saa olla 18 kuukautta pidempi.

Yksityisliikkeen (toiminimen) ensimmäinen tilikausi alkaa päivästä, jona liike- tai ammattitoimintaa on ryhdytty tosiasiallisesti harjoittamaan.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tilikausi alkaa yksityisliikkeen tavoin yleensä päivästä, jona toimintaa on ryhdytty tosiasiassa harjoittamaan. Mahdollisen kirjallisen perustamissopimuksen allekirjoittamisen viivästyminen ei lykkää kirjanpitovelvollisuuden alkamista.

Osakeyhtiön ensimmäinen tilikausi alkaa viimeistään sen osakkeiden merkintäpäivästä. Jos osakeyhtiö ottaa vastatakseen liiketoimia, jotka on tehty sen lukuun ennen perustamista, liiketapahtumat on merkittävä osakeyhtiön kirjanpitoon syntymishetkensä mukaisesti. Tällöin osakeyhtiön ensimmäinen tilikausi alkaa ensimmäisestä liiketapahtumasta. Ellei osakeyhtiötä ole rekisteröity ensimmäisen tilikauden päättymiseen mennessä, tilinpäätös on laadittava avoimena yhtiönä.

Yhdistyksen ensimmäinen tilikausi alkaa perustamiskirjan allekirjoituspäivästä. Säätiön ensimmäinen tilikausi alkaa rekisteröimispäivästä, jollei perustettava säätiö ole tosiasiallisesti aloittanut toimintaa jo aiemmin.

Ensimmäiselle tilikaudelle ei tarvitse laatia avaavaa tasetta.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki