Kirjanpitolautakunnan yleisohje arvonlisäveron kirjaamisesta 31.10.2017

18.1.2018
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunta on antanut uuden yleisohjeen arvonlisäveron kirjaamisesta juoksevassa kirjanpidossa ja esittämisestä tilinpäätöksessä. Huomioon on otettu sekä verolainsäädännön että kirjanpitolainsäädännön muutokset sekä kirjanpidolle asettamat vaatimukset.

Uusi yleisohje korvaa 6.5.2008 annetun yleisohjeen arvonlisäveron kirjaamisesta. Yleisohjeen tarkoituksena on yhtenäistää arvonlisäveroa koskevaa tilinpäätösinformaatiota sekä tilikauden aikaisia arvonlisäverojen kirjauskäytäntöjä. Tavoitteena on myös varmistaa, että kirjanpidosta saadaan veron määräämistä varten tarpeelliset tiedot.

Uudessa yleisohjeessa on otettu huomioon sekä vero- että kirjanpitolainsäädännössä tapahtuneet muutokset:

• vuoden 2017 alussa voimaan voimaantullut laki oma-aloitteisten verojen
verotusmenettelystä (768/2016, OVML)
• arvonlisäverolakiin (1501/1993, AVL) tehdyt muutokset
• kirjanpitolakiin (1336/1997, KPL) ja kirjanpitoasetukseen (1339/1997, KPA) tehdyt muutokset
• pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksestä annettu asetus (1753/2015, PMA)
• vuoden 1994 arvonlisäveroasetuksen kumoaminen ja sen tilalle on säädetty uusi asetus arvonlisäverosta (1356/2016, AVA)
• uusi asetus oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (1355/2016, OMVA).

Yleisohjeessa on kahdeksan liitettä, joissa esitetään seikkaperäisiä esimerkkejä kirjanpitomenettelyiden yksityiskohdista, monet havainnollisesti tiliristikkoesityksinä:

• Esimerkit myyntien kirjaamisesta
• Esimerkit ostojen kirjaamisesta
• Esimerkit omaan käyttöön oton kirjaamisesta
• Esimerkit yhteisöhankinnan ja käännetyn verovelvollisuuden kirjaamisesta
• Esimerkki maahantuonnin kirjaamisesta
• Esimerkki kiinteistön käyttötarkoituksen muutoksesta johtuvasta arvonlisäveron tarkistuksesta, kun aiemmin tehtyjä vähennyksiä joudutaan palauttamaan.
• Esimerkki kiinteistön käyttötarkoituksen muutoksesta johtuvasta arvonlisäveron tarkistuksesta, kun käyttötarkoituksen muutoksesta johtuen saadaan tehdä lisää vähennyksiä arvonlisäverotuksessa.
• Esimerkki maksuperusteisesta ajallisesta kohdistamisesta

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki