Kirjanpitoaineiston säilyttäminen

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Yhtiöllä oli ulkomaisia tytäryrityksiä. Se laati vuosittain konsernituloslaskelman ja -taseen. Ulkomaisten konserniyritysten kirjanpitoaineisto tilinpäätöksiä lukuunottamatta oli tuhottu vuosittain paperisilppurilla, kun konsernitilinpäätös oli laadittu, tilintarkastettu ja yhtiökokouksen toimesta vahvistettu. Yhtiön konkurssihallinto pyysi lausuntoa menettelyn hyväksyttävyydestä.

Konsernituloslaskelma ja -tase liitetietoineen sekä konsernin rahoituslaskelma samoin kuin yhdistelylaskelmat on säilytettävä Suomessa kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä. Määräaika koskee myös ulkomaisia tytär- ja osakkuusyrityksiä, koska niiden tilinpäätöstiedot ovat osa yhdistelylaskelmia. Muu konsernitilinpäätökseen liittyvä aineisto, kuten tositteet konsernitilinpäätöksen laatimiseksi tehdyistä kirjauksista, tulee säilyttää vähintään kuuden vuoden ajan sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Ulkomaisten tytär- ja osakkuusyritysten kirjanpitoaineiston säilyttämisvaatimukset määräytyvät asianomaisen maan lainsäädännön nojalla. Suomen kirjanpitolainsäädännön säilytysvaatimukset eivät koske niitä tositteita ja kirjanpitokirjoja, jotka ovat olleet ulkomaisen tytär- tai osakkuusyrityksen tilinpäätöksen perustana. – On kuitenkin ilmeistä, että lähes kaikissa maissa on määräyksiä kirjanpitoaineiston säilyttämisestä.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki