Kirjanpitäjän velvollisuudet tiettyihin tositteisiin liittyen

11.12.2012
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Rikostutkintaa suorittava viranomainen kuvasi kirjanpitolautakunnalle rikos­tutkinnan kohteena olevan usean miljoonan euron määräisen optiokaupan maksun ja sen kirjaamisen kahden suomalaisen yhtiön kirjanpitoihin. Viranomainen pyysi kirjanpitolautakunnalta lausuntoa siitä, miten kirjanpitäjän tulee suhtautua hakemuksessa esitettyihin tietyn päivän tapahtumiin ja niitä kuvaaviin tositteisiin.

Kirjanpitolautakunta viittasi antamaansa lausuntoon KILA 2011/1866, jossa se käsitteli kirjanpitopalveluita tarjoavan yrityksen velvollisuuksia tositteisiin liittyen sekä lausuntoonsa KILA 2003/1702, jossa se käsitteli hyvän kirjanpitotavan noudattamista rahavarojen ­kierrätystilanteessa. Muilta osin lautakunta totesi hakemuksen liittyvän rikostutkintaan, johon liittyy näytöllistä selvittelyä. Kannanottaminen näyttökysymyksiin ei kuulu kirjanpitolautakunnan toimivaltaan.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki