Kirjanpidon ulkopuoliset pankkitilit

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunta antoi keskusrikospoliisin hakemuksesta lausunnon kirjanpidon ulkopuolisista pankkitileistä. Tällaiset pankkitilit ovat mahdollisia esimerkiksi asiakasvarojen tai muun vastaavan kirjanpitovelvollisen omaan varallisuuteensa kuulumattoman omaisuuden hallinnoimista varten. Kun asiakasvarat on erotettu ja talletettu esimerkiksi erilliselle pankkitilille, niitä ei sisällytetä kirjanpitovelvollisen taseeseen.

Erottamisella tarkoitetaan, että varat pidetään kaikilta osin erillään kirjanpitovelvollisen omasta varallisuudesta. Erotetuista asiakasvaroista, esimerkiksi asiakasvarapankkitililtä ei saa maksaa kirjanpitovelvollisen maksuja eikä sille saa vastaanottaa kirjanpitovelvolliselle itselleen tulevia maksuja. Jos kirjanpitovelvollinen lainaa tällaiselta tililtä varoja itselleen, tämä on viite, ettei erottamista ole toteutettu asianmukaisesti. Ne tulee tällöin sisällyttää kirjanpitovelvollisen taseeseen.

Silloin kun asiakasvaroja ole erotettu, ne tulee esittää kirjanpitovelvollisen taseessa toisaalta Rahojen ja pankkisaamisten sekä toisaalta Muiden velkojen alaerinä. Alaeristä kirjanpitolautakunta suosittelee käyttämään edellisen ryhmän osalta nimikettä Erottamatta olevat asiakasvarat ja jälkimmäisen osalta Toimeksiantajavelat.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki