Keskinäisen kiinteistöyhtiön velvollisuudesta tehdä suunnitelmapoistoja

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Yleishyödyllinen yhteisö omisti niin sanottuja keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä, joista osa noudatti asunto-osakeyhtiölakia ja osa osakeyhtiölakia. Kirjanpitolautakunta on aikaisemmin antanut lausunnon, jonka mukaan osakeyhtiölakia noudattavien niin sanottujen tavallisten kiinteistöosakeyhtiöiden on tehtävä poistonsa suunnitelman mukaan (KILA 2008/1830). KPL 5:12 §:n perusteella muun muassa asunto-osakeyhtiöt voivat vähentää poistonsa ilman ennaltalaadittua suunnitelmaa. Hakija tiedusteli kirjanpitolautakunnalta, voivatko myös osakeyhtiölain mukaiset keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt tehdä poistonsa ilman ennaltalaadittua suunnitelmaa.

Kirjanpitolautakunta vastasi, että KPL 5:12 §:n tarkoittamaa huojennusta suunnitelmapoistoista voidaan soveltaa vain sellaisissa yhtiöissä tai yhteisöissä, joissa osake tai osuus oikeuttaa omistajan hallinnoimaan yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaan tiettyjä tiloja yhteisölle kuuluvassa kiinteistössä. Keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt täyttävät tämän ehdon, olivatpa ne sitten asunto-osakeyhtiölain tai osakeyhtiölain mukaisia. Näin ollen keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt voivat vähentää pysyvien vastaavien hankintamenot ja muut pitkävaikutteiset menot vaikutusaikanaan ilman ennaltalaadittua poistosuunnitelmaa KPL 5:12 §:n mukaisesti.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki